Disclaimer

Door de website te bezoeken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de disclaimer. De informatie op de Natuurlijk Daglicht website (zowel teksten, afbeeldingen, etc.) of communicatiemateriaal is bedoeld om u te informeren over de Natuurlijk Daglicht-organisatie en over haar producten.

Aansprakelijkheid

Natuurlijk Daglicht besteedt veel zorg aan deze website, maar garandeert niet dat alle informatie daarop correct is. De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie op de website kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

Indien u gebruik maakt van links naar en/of van onze website; Natuurlijk Daglicht is niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

Natuurlijk Daglicht streeft ernaar haar website continu ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van beperkingen in het gebruik van de website of het onbereikbaar zijn van de website.

Natuurlijk Daglicht kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de toepassing van het door haar verleende advies indien dit advies niet volledig gevolgd is, indien de gebruikte materialen niet correct toegepast zijn, en indien dit advies niet gevalideerd is door de verantwoordelijke architect en/of ingenieur van het project.

Copyright

De volledige inhoud van de Natuurlijk Daglicht website (zowel teksten, afbeeldingen, etc.) of communicatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurlijk Daglicht.

Natuurlijk Daglicht B.V.
Meistraat 28
5758 AK Neerkant
info@natuurlijkdaglicht.nl

NL38INGB 0101373163
KvK: 88979261
Btw nr: NL864843069B01

De disclaimer is van toepassing op: Natuurlijkdaglicht.nl, Naturlichestageslicht.de, Naturaldaylight.eu en Natuurlijkdaglicht.be. De voorwaarden voor het gebruik van onze website kunnen wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de disclaimer aan te passen.